Pocketsize - Webbyrå i Malmö

Pocketsize - Webbyrå i Malmö

Ritbordet

Här börjar själva arbetet. Du och vi går tillsammans igenom innehåll, funktioner och övriga detaljer av det önskade resultatet. Först när vi har en tydlig och bra gemensam plan skrider vi till verket.

Systemverktyget

När webbplatsen är klar börjar din del av arbetet. WordPress gör det nämligen så enkelt att uppdatera och ändra innehållet att alla klarar av det, oavsett tidigare erfarenhet.

Responsiviteten

Din kund vill besöka dig på sina villkor. Att ha en webbplats som inte är anpassad för såväl datorer som mobiler och läsplattor är inte värd namnet. Därför ordnar vi förstås så att du finns överallt.


Arbetsprocessen

Webbdesign

I startfasen tar vi, utifrån kundens önskemål och förväntning, fram ett designkoncept för WordPress där användarvänlighet och syfte är direkt avgörande. För att sedan leverera en slutprodukt helt i enlighet med dessa krav, säkerställer vi utkastet med hjälp av innehållsstruktur, typografi och bildhantering.


Produktion

Webbproduktion har som uppgift att se till att alla mallsidor kodas och att teknik överensstämmer med önskade funktioner. Kundspecifikt tema utvecklas, anpassas och integreras i CMS:et – WordPress.


Lansering

I lanseringsfasen kvalitetssäkrar vi sidan genom att driftsätta och utsätta sidan för målgruppsspecifika aktiviteter. Resultatet utvärderas och ligger sedan som grund för eventuella ändringar och justeringar.


Uppföljning

Vi följer sedan upp projekt genom att optimera driftresultatet mot förväntad slutprodukt. Vi analyserar webbplatsen tillsammans med kund och vidareutvecklar tills bästa tänkbara resultat uppnåtts.


Kontakta oss

Det blir nästan alltid början på något vackert